[1]
Bunkowska, P. 2012. Sympozjum "Kancelaria i archiwum cyfrowe", Warszawa, 8 lutego 2012 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 3(5)/ (grudz. 2012), 230–236. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2012.009.