[1]
Bewicz, P. i Szaduro, M. 2011. III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 2(4)/ (grudz. 2011), 254–263. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.019.