[1]
Ciechanowski, H. 2013. XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 4(6)/ (mar. 2013), 239–242. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2013.013.