[1]
Czyż, P. 2021. XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Siedlce, 16–17 kwietnia 2021 r . Archiwa – Kancelarie – Zbiory. 12 (14) (grudz. 2021), 199–201. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2021.010.