[1]
Dudała, H.J. 2021. Hic liber in archivio conventus asservandus czyli o archiwum klasztoru św. Marcina karmelitanek bosych w Krakowie (1612-1655). Archiwa – Kancelarie – Zbiory. 12 (14) (grudz. 2021), 145–165. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2021.008.