[1]
Degen, R. 2020. Szukała, Maciej. Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914–1945: ludzie i działalność. Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, 2019. Archiwa – Kancelarie – Zbiory. 11(13) (grudz. 2020), 225–230. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2020.010.