[1]
Dąbrowski, A.G. 2020. Przepisy kancelaryjne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie z grudnia 1945 roku. Próba wdrożenia bezdziennikowego systemu pracy kancelaryjnej. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 11(13) (grudz. 2020), 73–96. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2020.003.