[1]
Cołbecka, M. 2018. Problemy archiwalnego opisu informacyjnego (seria Symposia Archivistica t. IV), red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, ss. 205. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 9(11) (grudz. 2018), 339–346. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2018.023.