[1]
Czajka, E. 2018. Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2017, ss. 100. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 9(11) (grudz. 2018), 291–294. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2018.018.