[1]
Bestian-Zając, A. 2017. Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2017, ss. 315. Archiwa – Kancelarie – Zbiory. 8(10) (grudz. 2017), 229–257. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2017.015.