[1]
Wiśniewska-Drewniak, M. 2017. Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako „strażnik pamięci”. Studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016, ss. 289. Archiwa – Kancelarie – Zbiory. 8(10) (grudz. 2017), 259–262. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2017.016.