[1]
Hlebionek, M. i Jankowska, J. 2017. Munimenta w szkatule żółwiowej. Archiwalia w świecie rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 8(10) (grudz. 2017), 11–66. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2017.001.