[1]
Drzewiecki, B. 2015. Konferencja Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych, Kraków 15–16 IV 2015 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 6(8)/ (maj 2015), 280–287. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2015.014.