1.
Trzeciecki M. Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji. AHP [Internet]. 30 wrzesień 2018 [cytowane 31 styczeń 2023];25:59-78. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2017.003