1.
Molewski P. Pierwotne cechy rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie analizy geoprzestrzennej. AHP [Internet]. 29 czerwiec 2016 [cytowane 4 marzec 2024];23:281-308. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2015.012