1.
Paner H. Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych. AHP [Internet]. 29 czerwiec 2016 [cytowane 2 kwiecień 2023];23:139-62. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2015.006