Trzeciecki, Maciej. „Późnośredniowieczne Piece Produkcyjne Z Grodziska Piotrówka W Radomiu – możliwości Interpretacji”. Archaeologia Historica Polona 25 (wrzesień 30, 2018): 59–78. Udostępniono grudzień 4, 2022. https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2017.003.