Paner, Henryk. „Rozwój Przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska W świetle źródeł Archeologicznych”. Archaeologia Historica Polona 23 (czerwiec 29, 2016): 139–162. Udostępniono marzec 24, 2023. https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2015.006.