1.
KOWALSKA, Anna Bogumiła. Pomorskie rzemiosła skórnicze w okresie przemian ustrojowych (XII-XIV wiek). Archaeologia Historica Polona [online]. 15 grudzień 2014, T. 22, s. 197–214. [udostępniono 2.4.2023]. DOI 10.12775/AHP.2014.010.