1.
STARSKI, Michał. Zagospodarowanie parcel mieszczańskich w Pucku jako źródło poznania przemian kulturowych w małym mieście lokacyjnym w późnym średniowieczu. Archaeologia Historica Polona [online]. 15 grudzień 2014, T. 22, s. 145–166. [udostępniono 7.6.2023]. DOI 10.12775/AHP.2014.007.