1.
CHUDZIAK, Wojciech. Długi wiek XIII w Chełmnie. Archaeologia Historica Polona [online]. 15 grudzień 2014, T. 22, s. 55–68. [udostępniono 24.3.2023]. DOI 10.12775/AHP.2014.003.