1.
WACHOWSKA, Małgorzata & WACHOWSKI, Krzysztof. The treasure of Środa as a source for research on medieval symbols and migrations. Archaeologia Historica Polona [online]. 30 grudzień 2020, T. 28, s. 147–173. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/AHP.2020.006.