1.
PIEKALSKI, Jerzy, DUMA, Paweł, JAWORSKI, Krzysztof & BOGUSZEWICZ, Artur. A city and river in pre-industrial East-Central Europe. Case study: Wrocław. Archaeologia Historica Polona [online]. 30 grudzień 2020, T. 28, s. 79–115. [udostępniono 29.2.2024]. DOI 10.12775/AHP.2020.004.