1.
CHOROWSKA, Małgorzata & BARTZ, Wojciech. Analizy laboratoryjne zapraw budowlanych jako źródło w badaniach historyczno-architektonicznych początków zamku we Wleniu (XII–XIII wieku). Archaeologia Historica Polona [online]. 19 grudzień 2020, T. 27, s. 217–250. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/AHP.2019.011.