1.
MRUCZEK, Roland. Archeologia architektury Wrocławia. Metody nieinwazyjne w badaniach nad warsztatem budowlanym przełomu średniowiecza i nowożytności. Archaeologia Historica Polona [online]. 19 grudzień 2020, T. 27, s. 181–216. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/AHP.2019.010.