1.
KAŹMIERCZAK, Ryszard. Wczesnośredniowieczny most w Nowym Dworku na jeziorze Paklicko Wielkie w świetle badań archeologicznych i geofizycznych. Archaeologia Historica Polona [online]. 19 grudzień 2020, T. 27, s. 131–148. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/AHP.2019.007.