1.
WIEWIÓRA, Marcin. Poszukiwania krzyżackiego Starogrodu i Chełmna. Wyniki badań nieinwazyjnych i archeologicznych najstarszej lokacji Chełmna i pierwszej krzyżackiej warowni w Starogrodzie. Archaeologia Historica Polona [online]. 19 grudzień 2020, T. 27, s. 91–110. [udostępniono 2.12.2023]. DOI 10.12775/AHP.2019.005.