1.
KNYŻEWSKI, Marcel. Formy siedzib średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich w granicach obecnej Polski. Archaeologia Historica Polona [online]. 1 marzec 2019, T. 26, s. 265–282. [udostępniono 25.6.2024]. DOI 10.12775/AHP.2018.013.