1.
PANER, Henryk. Plakietka św. Brygidy z Gdańska i inne archeologiczne świadectwa kultu świętej Brygidy w znaleziskach europejskich. Archaeologia Historica Polona [online]. 26 wrzesień 2018, T. 25, s. 269–284. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/AHP.2017.012.