1.
BIS, Wojciech. Nowożytne piece do wypalania ceramiki budowlanej z okolic Płońska. Archaeologia Historica Polona [online]. 26 wrzesień 2018, T. 25, s. 125–154. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.12775/AHP.2017.006.