1.
CHOROWSKA, Małgorzata, DUMA, Paweł, FURMANEK, Mirosław, LEGUT-PINTAL, Maria, ŁUCZAK, Anna & PIEKALSKI, Jerzy. Wleń jako miejsce centralne. Archaeologia Historica Polona [online]. 25 lipiec 2017, T. 24, s. 155–193. [udostępniono 23.4.2024]. DOI 10.12775/AHP.2016.009.