1.
MOLEWSKI, Paweł. Pierwotne cechy rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie analizy geoprzestrzennej. Archaeologia Historica Polona [online]. 29 czerwiec 2016, T. 23, s. 281–308. [udostępniono 18.5.2024]. DOI 10.12775/AHP.2015.012.