1.
KRASNOWOLSKI, Bogusław. Heterogeniczność przestrzeni miast salinarnych Bochni i Wieliczki w dobie przedprzemysłowej. Archaeologia Historica Polona [online]. 29 czerwiec 2016, T. 23, s. 229–258. [udostępniono 25.4.2024]. DOI 10.12775/AHP.2015.010.