1.
PIEKALSKI, Jerzy. Uwagi o strukturze przestrzennej Wrocławia w XI–XIII wieku. Archaeologia Historica Polona [online]. 29 czerwiec 2016, T. 23, s. 215–228. [udostępniono 25.3.2023]. DOI 10.12775/AHP.2015.009.