1.
STARSKI, Michał. Stan badań archeologicznych nad małymi miastami Pomorza Gdańskiego w późnym średniowieczu. Archaeologia Historica Polona [online]. 29 czerwiec 2016, T. 23, s. 181–214. [udostępniono 15.6.2024]. DOI 10.12775/AHP.2015.008.