Kowalska, A. B. „Pomorskie rzemiosła skórnicze W Okresie Przemian Ustrojowych (XII-XIV Wiek)”. Archaeologia Historica Polona, t. 22, grudzień 2014, s. 197-14, doi:10.12775/AHP.2014.010.