Piekalski, J., P. Duma, K. Jaworski, i A. Boguszewicz. „A City and River in Pre-Industrial East-Central Europe. Case Study: Wrocław”. Archaeologia Historica Polona, t. 28, grudzień 2020, s. 79–115, doi:10.12775/AHP.2020.004.