Kaźmierczak, R. „Wczesnośredniowieczny Most W Nowym Dworku Na Jeziorze Paklicko Wielkie W świetle Badań Archeologicznych I Geofizycznych”. Archaeologia Historica Polona, t. 27, grudzień 2020, s. 131-48, doi:10.12775/AHP.2019.007.