Knyżewski, M. „Formy Siedzib średnich I niższych Rangą urzędników krzyżackich W Granicach Obecnej Polski”. Archaeologia Historica Polona, t. 26, marzec 2019, s. 265-82, doi:10.12775/AHP.2018.013.