Molewski, P. „Pierwotne Cechy Rzeźby Terenu, Powierzchniowej Budowy Geologicznej I stosunków Wodnych Obszaru Zespołu Staromiejskiego W Toruniu I Jego Bliskich przedmieść Na Podstawie Analizy Geoprzestrzennej”. Archaeologia Historica Polona, t. 23, czerwiec 2016, s. 281-08, doi:10.12775/AHP.2015.012.