Piekalski, J. „Uwagi O Strukturze Przestrzennej Wrocławia W XI–XIII Wieku”. Archaeologia Historica Polona, t. 23, czerwiec 2016, s. 215-28, doi:10.12775/AHP.2015.009.