Starski, M. „Stan Badań Archeologicznych Nad małymi Miastami Pomorza Gdańskiego W późnym średniowieczu”. Archaeologia Historica Polona, t. 23, czerwiec 2016, s. 181-14, doi:10.12775/AHP.2015.008.