Paner, H. „Rozwój Przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska W świetle źródeł Archeologicznych”. Archaeologia Historica Polona, t. 23, czerwiec 2016, s. 139-62, doi:10.12775/AHP.2015.006.