[1]
M. Starski, „Zagospodarowanie parcel mieszczańskich w Pucku jako źródło poznania przemian kulturowych w małym mieście lokacyjnym w późnym średniowieczu”, AHP, t. 22, s. 145–166, grudz. 2014.