[1]
E. Siemianowska, „O zastosowaniu niektórych modeli teoretycznych w badaniach nad ośrodkami miejskimi w średniowieczu”, AHP, t. 22, s. 27–54, grudz. 2014.