[1]
J. Piekalski, P. Duma, K. Jaworski, i A. Boguszewicz, „A city and river in pre-industrial East-Central Europe. Case study: Wrocław”, AHP, t. 28, s. 79–115, grudz. 2020.