[1]
R. Mruczek, „Archeologia architektury Wrocławia. Metody nieinwazyjne w badaniach nad warsztatem budowlanym przełomu średniowiecza i nowożytności”, AHP, t. 27, s. 181–216, grudz. 2020.