[1]
R. Kaźmierczak, „Wczesnośredniowieczny most w Nowym Dworku na jeziorze Paklicko Wielkie w świetle badań archeologicznych i geofizycznych”, AHP, t. 27, s. 131–148, grudz. 2020.