[1]
M. Wiewióra, „Poszukiwania krzyżackiego Starogrodu i Chełmna. Wyniki badań nieinwazyjnych i archeologicznych najstarszej lokacji Chełmna i pierwszej krzyżackiej warowni w Starogrodzie”, AHP, t. 27, s. 91–110, grudz. 2020.