[1]
W. Bis, „Nowożytne piece do wypalania ceramiki budowlanej z okolic Płońska”, AHP, t. 25, s. 125–154, wrz. 2018.